جامع الاحکام صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ قرن دوازدهم دارای یادداشت تملک محمد ابراهیم ملقب به بابا بزرگ بن ابوالحسن زرکش اصفهانی و مظفر حسین بن نور الدین محمد و کتابخانه سرکار نواب اشرف احتشام الدوله کاغذ نسخه ختائی و جلد آن تیماج سبز دارای ۱۸۳ برگ در هر صفحه ۱۸ سطر کتابت شده است برگ پایانی وصالی شده است این رساله تالیف وفائی هندی در صد و نود فصل و خاتمه د رهیئت و نجوم و طبیعیات
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : وفایی هندی (مولف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ترنج و سر ترنج و جدول ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, نجوم
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان