التقریرات (خراسانی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه نسخ سده سیزدهم با حاشیه از پدر مولف در ص۲۹ نسخه نسخه دارای کاغذ نسخه ترمه جلد رویه تیماج سرخ ضربی اثر از محمد بن محمد کاظم خراسانی که درسهای پدر ش را تقریر نموده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمدکاظم خراسانی (مقرر) محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی (کاتب و گردآورنده)
موضوع اثر : قضاوت (فقه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج ضربی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان