ترجمةالخواص صفویه

نظر شما:

جلد اول به خط نسخ قرن یازدهم دارای ۱۱۵۴ برگ ۲۴ سطری کاغذ فستقی ازسوره حمد تا سوره کهف آغز چند سطر افتادگی دارد جلد تیماج آسیب رنگ پریده تالیف علی زواری درتفسیرقرآن مجیدوازقرن دهم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : زواری، علی ابن حسن (مؤلف و مفسر)
موضوع اثر : تفسیر فرآن مجید
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاکوب،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان