ترجمه الخواص صفویه

نظر شما:

جلد دوم خط نستعلیق قرن یازدهم دارای ۸۵۹ برگ ۱۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج مشکی عنوان و نشان شنگرف آیه ها به نسخ تالیف علی زواری درتفسیرقرآن مجید و ازقرن دهم.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : زواری، علی ابن حسن (مؤلف و مفسر)
موضوع اثر : تفسیر قرآن مجید
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج سیاه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلائی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان