نورس خیال صفویه

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق بینام و تاریخ از اوائل سده دوازدهم عنوان و نشان شنگرف دارای ۱۱۳ برگ ۱۵ سطری -کاغذ ترمه کشمیری جلد ابری سائیده عطف و گوشه تیماج قهوه ای رساله ازظهوری ترشیزی به نظم فارسی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۶/۰۰۱
پدید آورندگان : ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه کشمیری، چرم تیماج قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ابری, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان