منشئات (ف) صفویه

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق بینام و تاریخ از اوائل سده دوازدهم عنوان و نشان شنگرف دارای ۱۱۳ برگ ۱۵ سطری -کاغذ ترمه کشمیری جلد ابری سائیده عطف و گوشه تیماج قهوه ای منشات از نامه ها و پاسخ خای به سران روزگار و دوستان و دیباچه هایی بر کتاب هایی چند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۶/۰۰۳
پدید آورندگان : ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( نثر فارسی ) قرن 10 ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه کشمیری، چرم تیماج، مقوا طرح رویه ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان