علم حساب صفویه

نظر شما:

نستعلیق بی تاریخ و بی نام از اواخر سده دهم عنوان و نشان ورقمها و صورتها موسیقی به شنگرف برخی از عنوان ها زر و سبز دارای ۱۶۲برگ ۱۷ سطری کاغذ ترمه ختائی جلد ساغری تازه عطف و گوشه تیماج قهوه ای این رساله مختصر در علم طب باعناوین در شناختن منازل در میزان هر عدد در تجنیس کسور در اعمال جذر برهان در حساب درج و دقایق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۷/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالقادر مراغی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختائی، چرم ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان