جامع‌الالحان صفویه

نظر شما:

نستعلیق بی تاریخ و بی نام از اواخر سده دهم عنوان و نشان ورقمها و صورتها موسیقی به شنگرف برخی از عنوان ها زر و سبز دارای ۱۶۲برگ ۱۷ سطری کاغذ ترمه ختائی جلد ساغری تازه عطف و گوشه تیماج قهوه ای از عبدالقادر مراغی در موسیقی برای نور الدین عبدالرحمن و نظام الدین عبدالرحیم در یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۷/۰۰۲
پدید آورندگان : عبدالقادر مراغی (مؤلف)
موضوع اثر : موسیقی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختائی، چرم ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان