احسن التواریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق دوشنبه صفر۱۳۴۰از روی نسخه مورخ ۱۰۶۹ دارای ۹۰برگ ۳۱ برگ کاغذی روسی خط دار جلد مقوا رویه ساغری عطف و گوشه میشن اهدائی اسمعیل افشار تالیف حسن بیگ روملو در تاریخ عمومی و در دوازده مجلد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن روملو (نویسنده)
موضوع اثر : تاریخ
تاریخ خلق : صفر ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ روسی خطدار، مقوا رویه ساغری،
تکنیک : دست نویس، فرنگی خط دار،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان