تاریخ ایران و عربستان و روم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق قرن چهاردهم دارای ۵۷ برگ ۱۸ طری کاغذ فرنگی خط دار جلد مقوا رویه ابری فرنگی متن ترجمه از یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه است به فارسی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۰۸/۰۰۰
موضوع اثر : تاریخ پیش از اسلام ایران و عربستان و روم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، پارچه، مقوا طرح رویه و پشت ابری،
تکنیک : دست نویس، ماشینی خط دار،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان