ذخیره‌الاسکندر صفویه

نظر شما:

خط نسخ و نستعلیق بی نام و بی تاریخ سده ۱۰ با ۲۸تصویر از آدمیان و جانوران نسخه در صحافی مشوش شده و از انجام افتادگی درد دارای ۴۶برگ ۱۴ سطری کاغذ فستقی جلد تیماج قهوهای تازه این کتاب درباره پزشکی یونانی از ارسطاطالیس در دیباچه داستان یافتن این کتاب که به زبان یونانی ذخیره الاسکندریه بود و فهرست ده باب آن آمده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۸۰/۰۰۱
پدید آورندگان : ارسطوطالیس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی یونانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان