شبهةالطفره صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق مولف در ۱۰۲۷ در مشهد دارای ۴ برگ ۱۷ سطری کاغذ ترمه جلد تیماج سرخ لائی این رساله ذیلی است بر مسئله هفتم انموذج العلوم دوانی در حل شبهه طفره که در شکل پانطزدهم مقاله سوم اصول اقلیدس تصویر شده و خواجه نصیر و دیگران در این باره گفتگو داشته اند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدکاظم‌بن عبدالعلی گیلانی تنکابنی (مولف و کاتب)
موضوع اثر : نقد و تفسیر- هندسه اقلیدسی
تاریخ خلق : ۱۰۲۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان