الدعاء (کتاب -) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ موتمن الملک وزیر امور خارجه در ۱۲۴۵ دارای سرلوح با گل و بوته زرین و مشکی و شنگرف و سبز و لاجورد دارای جدول زرین و مشکی و شنگرف دارای ۸ برگ ۷ سطری کاغذ ترمه اصفهانی درباره دعاها به عربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : مؤتمن‌الملک (کاتب)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه اصفهانی، چرم مقوائی ،
تکنیک : دست نویس، سرلوح،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان