ترجمه عهد اشتر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمه ی محمدصادق مروزی وقایع نگار در عصر فتحعلی شاه قاجار، نسخ و نستعلیق ۱۲۴۸، دارای سرلوح مذهب، طلا اندازی بین سطور، حاشیه ی دو صفحه نخست تشعید و تزیین با گل و بوته، دارای جدول و کمند، عناوین شنگرف و زر و لاجورد، بر کاغذ ترمه اصفهانی در ۷۱ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق مروزی (کاتب) محمدصادق مروزی (مترجم) علی بن ابیطالب (ع)، امام اول (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲۴۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، تذهیب وترصیع، تشعیر و طلا اندازی بین سطور، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان