بهرام و گل‌اندام

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۳/۰۱۰
موضوع اثر : داستان‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق