داستان مهستی صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی آهار مهره جلد تیماج قهوه ای این رساله داستان امیر احمد و مهستی بوده که در آغاز نسخه مهستی نامه نام گرفته و مولفش نامعلوم است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۳/۰۰۹
موضوع اثر : داستان‌های فارسی قرن ‎۷ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان