ترجمهٔ تذکرة الکحّالین (/ کحّالی) صفویه

نظر شما:

ترجمه و گزیده هایی از تذکرة الکحّالین (علی بن عیسی کحّال) توسّط مترجمانی ناشناس. نستعلیق سدهٔ ۱۱ق، در هفت «مقاله» (مقالهٔ اوّل در نوزده «باب»، مقالهٔ دوّم در دو «جزء» و مقالهٔ هفتم در سیزده «باب»)، انجام نانوشته مانده، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ نوعی ترمه، قطع نیم رُبعی، رکابه دار، جلد تیماج قهوه ای سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۷/۰۰۲
موضوع اثر : چشم پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان