بختیار نامه صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی آهارمهره جلد تیماج قهوه ای این اثر بختیار نامه از داستان های فارسی است که مولف آن ناشناخته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۳/۰۰۷
موضوع اثر : داستان‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نازک ته‌نقش‌دار، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان