قصه تمیم دارانی الانصاری صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ نخودی آهار مهره یک برگ از اثری که با نام قصه تمیم دارانی الانصاری معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۳/۰۰۱
موضوع اثر : داستان‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نازک ته‌نقش‌دار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان