ارثما طیقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۵۲/۰۲۲
موضوع اثر : هندسه
تاریخ خلق : از ۱۰۴۰ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۴۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق, هندسه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان