السّکنجبین (منافع الشّراب المسمّی سکنجبین) صفویه

نظر شما:

این رساله به درخواست ابوسعید دربارهٔ فواید سرکنگبین در دو «باب» نگاشته شده است. در آغاز پس از ذکر ریشهٔ نام آن، طرز تهیه و منافع و مضارّ آن را بیان نموده است و از جالینوس و دیسقوریدوس نیز مطالبی آورده است. این رساله با نام Tractatus de Syrupo Acetoso در سدهٔ ۱۲م به لاتین ترجمه شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۵۲/۰۱۴
موضوع اثر : خواص شراب
تاریخ خلق : ۱۰۴۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان