نسخه‌های مفرح نواب مهابت خان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۰۴/۰۰۳
پدید آورندگان : نواب مهابت خان (پدیدآور)
موضوع اثر : پزشکی/دستورالعملها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان