شرح الالفیة صفویه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد تیماج مشکی فرسوده این اثر نحو زبان عربی قرن ۷ق است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۲۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد ابن‌مالک (شارح) محمدبن عبدالله ابن‌مالک (مولف)
موضوع اثر : زبان عربی -نحو
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : ماشینی، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, ماشینی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان