حاشیة حاشیة المختصر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۲۹/۰۰۱
پدید آورندگان : حبیب‌الله میرزاجان باغنوی (محشی) شریف‌بن جعفر حسینی‌مازندرانی (کاتب) احمدبن عثمان خطابی (حاشیه نویس) مسعودبن عمر تفتازانی (شارح.) یوسف‌بن ابی‌بکر سکاکی (مولف)
موضوع اثر : زبان عربی-معانی و بیان
تاریخ خلق : ۱۱ شعبان ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، میشن قهو های،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ابرو باد،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان