شرح لغز شیخ بهایی صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق جلد میشن قهوه ای کاغذ نخودی آهارمهره این رساله شرح مزجی است از محمد حسن بن محمدامین طباطباییث بر یکی از لغزهای شیخ بهایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۲۹/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف) شریف‌بن جعفر حسینی‌مازندرانی (کاتب) محمد حسن بن محمد امین طباطبایی (شارح.)
موضوع اثر : معماها/شرح نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ابرو باد، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان