حاشیة حاشیة المختصر صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ نخودی آهارمهره جلد تیماج قهوه ای این رساله حاشیه ای است از ملا عبدالله یزدی که بر حاشیه مختصر منتهی السول والامل
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۲۹/۰۰۳
پدید آورندگان : ملا عبدالله‌بن حسین یزدی (حاشیه نویس) محمدبن عبدالرحمن خطیب قزوینی (مولف) مسعودبن عمر تفتازانی (شارح) احمدبن عثمان خطابی (حاشیه نویس) شریف‌بن جعفر حسینی‌مازندرانی (کاتب)
موضوع اثر : زبان عربی -معانی و بیان
تاریخ خلق : ۱۵ شعبان ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ابرو باد،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان