مجمع‌البیان لعلوم القرآن صفویه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ نخودی آهارمهره جلد ساغری مشکی ضربی دارای ترنج و سرترنج ضربی، دارای سرطبله دار و مجدول این نسخه تفسیر قرآن که فضل بن حسن طبرسی آن را تالیف کرده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : فضل‌بن حسن طبرسی (مولف) محمدمومن‌بن علی‌اکبر ابهری (کاتب)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه -- قرن ‎۶ق
تاریخ خلق : ۹ صفر ۱۰۹۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم ساغری مشکی، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، ترنج و سر ترنج و جدول ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان