جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ قرن ۱۳ق کاغذ نخودی آهارمهره جلد تیماج عنابی ضربی با ترنج و سرترنحج و جدولهای گرهدار نسخه حاضر شرحی بر شرایع الاسلام علامه حلی از محمدحسن بن باقر نجفی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسن‌بن باقر صاحب جواهر (شارح) جعفربن حسن محقق‌حلی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر- فقه جعفری -- قرن ‎۱۳ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، ته نقش‌دار، تیماج ضربی ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان