جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

خط نستعلیق ۱۳ق کاغذ نخودی فرنگی آهارمهره جلد میشن زیتونی ضربی با ترنج و سرترنج و لچکی و جدول گرهی نسخه حاضر، شرحی بر کتاب شرایع الاسلام علامه حلی از محمدحسن بن باقرنجفی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسن‌بن باقر صاحب جواهر (شارح) جعفربن حسن محقق‌حلی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر- فقه جعفری -- قرن ‎۱۳ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، ته‌نقش‌دار، چرم میشن ،
تکنیک : دست نویس، ترنج و سرترنج ضربی، فرنگی ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق