ابواب الجنان فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیققرن۱۲ق کاغذ: نخودی فرنگی آهارمهره جلد: میشن قهوه ای ضربی، دارای ترنج و سرترنج ضربی این اثر کتابی در اخلاق و وعظ و نصیحت از محمد بن فتح الله واعظ قزوینی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی- شیعه -- عقاید
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، ته‌نقش‌دار، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته نستعلیق