الکافی فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ نخودی آهارمهره جلد چرم مشکی دارای ترنج آستر و بدرقه کاغذ ابری این اثر ،تالیف محمد بن یعقوب کلینی در موضوع حدیث اسلامی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یعقوب کلینی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه -- قرن ‎۴ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم مشکی،
تکنیک : دست نویس، ابرو باد، دست ساز آهار مهره، ترنج زرین منقش،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حدیث, خط نسخ