بحارالانوار فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ نخودی آهارمهره جلد میشن مشکی دارای طبله ، اندرون جلد کاغذ ابرو باد این نسخه، اثری است در علم حدیث که مولف آن تمام احادیث اسلامی را در آن جمع آوری نموده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه -- قرن ‎۱۱ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, حدیث