[کتاب فی الفلسفة] فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

جلد تیماج قهوه ای کاغذ فرنگی آهارمهره خط نسخ اثری است درباره فلسفه که آغاز آن افتادگی دارد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۶/۰۰۰
موضوع اثر : فلسفه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, فلسفه