حاشیة تهذیب المنطق فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

جلد تیماج عنابی دارای ترنج و سرترنج در رویه جلد خط متن نسخ و خط حاشیه نستعلیق کاغذ فرنگی آهار مهره نسخه حاشیه ملا عبدالله یزدی بر تهذیب المنطق تفتازانی است که احتمالا خط مولف است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : ملا عبدالله‌بن حسین یزدی (شارح) مسعودبن عمر تفتازانی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر- منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ