علوم غریبه فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ نخودی آهارمهره جلد گالینگور مشکی عطف چرم توسی این نسخه، بیاضی علوم غریبه بوده که بدون نظم و ترتیب که مولف آن نامعلوم است.نسخه افتادگی دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۸۱/۰۰۰
موضوع اثر : علوم غریبه- جفر
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، گالینگور مشکی، توسی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز نخودی آهارمهره،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :