[حقیقت موجودات]

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۲۸/۰۰۲
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی و نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
برچسب‌ها :