مقامات العارفین

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۲۸/۰۰۱
پدید آورندگان : کاظم‌بن قاسم رشتی (نامعلوم)
موضوع اثر : عرفان - تصوف - فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی و نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
برچسب‌ها :