جلاء العیون

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۱۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : چهارده معصوم -- سرگذشتنامه - چهارده معصوم -- مراثی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
برچسب‌ها :