[خواص سور قرآن]

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۲۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد حسینی (خطاط)
موضوع اثر : دعا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها :