بیاض میرزا کوچک اصفهانی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدقاسم اصفهانی (خطاط) محمدبن عبدالله نصیر اصفهانی (نامعلوم)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
برچسب‌ها :