قلمدان ابری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری فاقد رقم و تاریخ و مهر مقواکار. تزیینات به شکل افقی بر روی قلمدان. احتمالا منسوب به ابوطالب مدرس همدانی و شاگردانش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۴۸
موضوع اثر : ابر وبادی
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان