قلمدان گل و مرغ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری فاقد رقم و تاریخ و مهر مقواکار. تزیینات افقی بر روی آن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۱
موضوع اثر : گل و مرغ
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : گل و مرغ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان