قلمدان گل و مرغ افشاریه

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری دارای رقم و تاریخ" زبعد محمد علی اشرفست بتاریخ شهر ذیقعده الحرام ۱۱۵۹" فاقد مهر مقواکار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۳
پدید آورندگان : علی اشرف (قلمدان نگار)
موضوع اثر : گل و مرغ
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۱۵۹ قمری (قرن ۱۲)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : گل و مرغ
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان