کتیبه فولادی صفویه

نظر شما:

کتیبه فولادی متعلق به اواخر دوره صفوی مشبک کاری شده با نقوش اسلیمی و در مرکز نقوش عبارت و صلی الله وعیله وآله با خط نسخ نوشته شده است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۸۳
موضوع اثر : اسماء الهی
رنگ : فولادی
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, اسماء الهی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان