کتیبه فولادی صفویه

نظر شما:

کتیبه مشبک کوچک که نقوش اسلیمی و کتیبه به خط ثلث با عبارات «یا قدیر» به صورت مشبک در آن اجرا شده است. شکل کلی این شیء مشابه، مثلثی است که دو ضلع بالایی آن به صورت دالبری است و به شکل نیم استوانهای خم شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۹۲
موضوع اثر : اسماء الهی
رنگ : فولادی
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, اسماء الهی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان