نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به صدراعظم مبنی بر برقرار نمودن مواجب میرزا شیخ علی فرزند فتح علی آلان برآغوشی با توجه به سفر او به عتبات عالیات و تقاضای صدور فرمان برای وی به تاریخ ۱۳۱۳ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و توشیح مظفرالدین میرزا ولیعهد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۲۲
موضوع اثر : مظفرالدین میرزا ولیعهد
تاریخ خلق : رجب ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان