نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به میرزا محمد خان در خصوص ضرورت تعمیر عمارت دیوانی بیله سوار و دیگر بناهای دیوانی تبریز و ارسال عکسی از بناهای مزبور جهت اطلاع صدر اعظم از میزان خرابی ها به تاریخ ۱۳۱۳ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و توشیح مظفرالدین میرزا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۳۸
موضوع اثر : مظفرالدین میرزا ولیعهد
تاریخ خلق : ۲۹ شوال ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان