نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای به صدر اعظم مبنی بر در نظر گرفتن مبلغ پنجاه تومان تخفیف برای املاک محمد حسن خان برادر آصف الدوله در تبریز و تقاضای صدور فرمان برای وی جهت ارائه به کارگزاران آذربایجان به تاریخ ۱۳۱۴ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و توشیح بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۴۵
موضوع اثر : صدر اعظم
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان