نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به میرزا محمد خان مبنی بر تقاضای برقراری مواجب مرحوم میرزا یوسف خان طبیب نظام در حق دو برادر وی توسط صدر اعظم به تاریخ ۱۳۱۳ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۲۳
موضوع اثر : مظفرالدین میرزا ولیعهد
تاریخ خلق : شعبان ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان