تلگراف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگرافی از ولیعهد در تبریز به صدراعظم در تهران مبنی بر اهداء یک خلعت در جشن ولایت توسط میرزا حسین خان پسر صدر الممالک متولی باشی به وی و تقاضای صدور لقب مجید الممالک
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۶۴
موضوع اثر : صدراعظم
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان